Info Hercertificering

Diploma Eerste Hulp
Het Diploma geeft aan dat je kennis en vaardigheden op het gebied van Eerste Hulp voldoen aan de eindtermen van Het Oranje Kruis. Het Diploma kan actueel gehouden worden door het iedere 2 jaar te hercertificeren. In die periode hou je je kennis op peil door nascholing bij een Eerste Hulp opleider te volgen.

Op je diploma staan naam, geboortedatum, diplomanummer, examen- en vervaldatum, opleidingsinstituut en aanvullende kwalificaties. Deze gegevens en de certificering kun je controleren op www.hetoranjekruis.nl

DIPLOMACHECKER
Het Oranje Kruis biedt de diplomachecker aan om je in de gelegenheid te stellen te controleren of jij als kwalificatiehouder over een diploma of certificaat beschikt en tot wanneer deze geldig zijn. Heb je een diploma of certificaat van Het Oranje Kruis en wil je niet vindbaar zijn via de diplomachecker stuur dan een e-mail met naam en kwalificatienummer naar mutaties@ehbo.nl. Om gebruik te kunnen maken van de diplomachecker vul je het kwalificatie(diploma)nummer in en je achternaam (zonder tussenvoegsel).

HERCERTIFICERING/VERLENGING
Hercertificering van je diploma wordt gedaan door het bestuur/contactpersoon van de vereniging via de portal van Het Oranje Kruis (HOK). Dat gaat als volgt in zijn werk;
Hercertificeringskaarten (overzichten) die door Het Oranje Kruis aangemaakt en verstuurd worden, zijn ook in de portal te vinden door als contactpersoon van een organisatie in het menu op Hercertificering te klikken. Alle hercertificeringskaarten die vallen onder deze organisatie zijn hier zichtbaar. Met de zoekfunctie kunt u de hercertificeringskaarten vinden op nummer. U kunt diverse selecties uitvoeren en filters instellen. U kunt selecteren op verzoek, verwerkt door contactpersoon, ingezonden en verwerkt. Het is ook mogelijk te selecteren op nummer, status en vervaldatum, door op deze kolomtitels te klikken. U kunt de overzichten altijd blijven inzien, ook nadat uw hercertificeringsverzoeken zijn verwerkt. Door op de regel van het betreffende overzicht te klikken komt u in de hercertificeringskaart. Als contactpersoon van de organisatie kunt u aangeven welke van uw kwalificatiekaarthouders gehercertificeerd (verlengd) mogen worden: Dit doet u door te klikken op de knop Toewijzen. Per kwalificatiehouder kunt aangeven welke kwalificaties niet gehercertificeerd mogen door deze uit te vinken. U hoeft niet de complete lijst in één keer in te vullen, u kunt tussentijds de lijst opslaan door te klikken op de button: Opslaan. U kunt de hercertificeringskaarten meerdere keren bewerken. Wanneer u het diplomanummer van de instructeur Eerste Hulp die de kaart gaat beoordelen heeft ingevuld en de lijst heeft opgeslagen, kunt u klikken op de button: maak definitief . Uw hercertificeringsoverzicht is dan toegewezen aan een instructeur Eerste Hulp en deze is dan de enige die de lijst mag aanpassen. U kunt dan de lijst alleen nog maar inzien. (lees: niet meer wijzigen) Als u de instructeur Eerste Hulp heeft toegewezen, verandert de status in Verwerkt door contactpersoon. Wanneer de betreffende instructeur Eerste Hulp de kaart heeft beoordeeld verandert de status in Ingezonden. Het Oranje Kruis zal vervolgens de hercertificeringskaart beoordelen en controleren. Indien akkoord zal uw hercertificeringsoverzicht worden gefinaliseerd en de status veranderd in Verwerkt. U ontvangt dan binnen twee weken de nieuwe pasjes.
Vanaf januari 2021 wordt bij aanvragen voor hercertificeringen met fysieke pasjes €5,- door Het Oranje Kruis per pasje extra in rekening gebracht. Voor elk fysiek pasje moet dus door ons als opleider vijf euro betaald worden, bovenop de reguliere kosten voor hercertificering ad 14,95 euro. Jullie bestuur besloot in 2020 voor alle leden nog eenmaal een fysieke hercertificering te bekostigen.
Voor de leden van EHBO Oud-Beijerland waren de laatste fysieke / hard-copy pasjes van de hercertificeringen per 01-04-2021.

DIGITALE PASJES
De kosteloze digitale pasjes zijn voor het bestuur/contactpersoon van de vereniging zichtbaar in de portal van HOK.
Deze laatste worden vanaf hercertificeringsdatum 01-10-2021 per email doorgestuurd aan de betreffende leden.