Cursussen

Basiscursus Eerstehulpverlener
In deze cursus leer je wat je moet doen, maar ook wat je vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp en een LOTUS. De nadruk ligt op de praktijk, maar er wordt ook aandacht geschonken aan de theoretische achtergronden en kennis van het menselijk lichaam. Om het oefenen zo “echt” mogelijk te maken worden acteurs ingeschakeld die voor slachtoffer spelen, zij worden ook wel Lotusslachtoffers genoemd.
De cursus wordt afgesloten met een examen. Je moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn. Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een medisch docent, een instructeur Eerste Hulp en twee Lotusslachtoffers.
Het diploma Eerstehulpverlener is twee jaar geldig en wordt telkens voor twee jaar verlengd, wanneer competenties nog in voldoende mate aanwezig zijn.

EHBO aan kinderen (EHAK)
In deze module van vijf lessen leer je Eerste Hulp, speciaal voor het helpen van (jonge) kinderen. Vele mogelijke letsels bij baby’s t/m pubers worden behandeld.

Reanimatie
Als Reanimatiepartner van de Hartstichting verzorgt EHBO Oud-Beijerland cursussen reanimatie (inclusief AED bediening).
Als voorbereiding op deze cursus kan je hier een spoedcursus volgen.

Ik ben nog geen 15 maar ik wil wel op EHBO, kan dat ?
Je moet 15 jaar oud zijn om examen te mogen doen voor het diploma Eerste Hulp, maar dat betekent niet dat je tot die tijd buitenspel staat! Vanaf je 11e jaar kun je al een speciaal voor jou gemaakte cursus volgen.

Jeugd EHBO
Deze cursus wordt verzorgd door EHBO Oud-Beijerland op een aantal basisscholen. Je leert wat je moet doen bij verwondingen of botbreuken en als iemand flauwvalt of niet meer ademt. Je leert ook hoe je ongevallen kunt voorkomen. Na afloop van de cursus doe je examen. Je hebt dan het diploma Jeugd EHBO behaald.

En verder?
EHBO is een zaak van weten en doen, en dat doen vereist oefening. Je kunt lid worden van een EHBO vereniging, van Het Rode Kruis of van de Reddingsbrigade. Zij organiseren herhalingslessen en oefenavonden.
Heb je er echt lol in gekregen, dan zijn er mogelijkheden om bijvoorbeeld een kadercursus Eerste Hulp te gaan volgen. Je mag dan zelf EHBO lessen geven. Ook kun je een opleiding volgen om LOTUS te worden, hier leer je jezelf te grimeren en te gedragen als slachtoffer.