Leden Nieuws

Beste leden,

In januari vervolgen we de herhalingslessen t/m maandagavond 18 maart.
Op 15 april 2024 is de algemene leden vergadering, waarin de voorzitter herkiesbaar is.
Als er zich geen tegen kandidaat aanmeldt, is ondergetekende bereid voor een kortere bestuurstermijn, namelijk 1 jaar, aan te blijven.
Tot de jaarvergadering van 2025, zodat nieuwe bestuursleden kunnen meedraaien.

Kom jij ervaren hoe fijn het is om weer een cursus reanimatie te kunnen organiseren?
En prachtig toch om bij te dragen aan voldoening van mama’s, pappa’s en oppasgrootouders als zij hun certificaat Eerste Hulp aan Kinderen behalen?
Hou jij ook graag jouw diploma geldig in Oud-Beijerland?
Meld je dan aan en neem ’n kijkje in het bestuur.
Ben jij dat enthousiaste lid dat de vereniging na de ALV in 2025 helpt te laten voortbestaan?
Wij vertrouwen op jullie Eerste Hulp Bij Besturen!

Yvon Hagelstein
Voorzitter


Jaarstukken voor de algemene ledenvergadering van 15 april 2024.
Agenda ALV 2024
Notulen ALV EHBO 17 april 2023
Jaarverslag 2023
Selectie ingekomen- en uitgaande stukken ALV 2023
Begroting 2025
Inventaris per 31-12-2023
Balans en resultatenrekening 2023